Posted on January 25, 2023Categories standard hours February 2021Tags   Leave a comment on Таблица стоимости нормо часа

Таблица стоимости нормо часа

Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним. Під штучним часом розуміють час, необхідний на виготовлення лише однієї одиниці продукції чи роботи за певних організаційно-технічних умов виробництва. Норми обслуговування широко розповсюджені також у нормуванні праці допоміжних робітників, що здійснюють обслуговування виробництва. Штатними нормативами також передбачено, що в яслах-садках, які мають чотири і більше груп для дітей ясельного віку, установлюється 0,5 одиниці посади патронажної медичної сестри. Аналогічно формулі (4.31) можна розрахувати норму обслуговування для допоміжних робітників-ремонтників, … Continue reading “Таблица стоимости нормо часа”

Posted on January 24, 2023Categories standard hours February 2021Tags 2 Comments on Штати, робочий час та посадові обов’язки медичної сестри в дошкільному навчальному закладі

Штати, робочий час та посадові обов’язки медичної сестри в дошкільному навчальному закладі

Включаються у склад норми тривалості робочого часу 2023 таблиця скачать tшк або tш , коли ці перерви не можливо технологічно вилучити або економічно недоцільно. Визначити необхідну кількість ремонтних робітників (слюсарів та інших спеціальностей), якщо слюсарі – ремонтники виконують в середньому норми тривалості робочого часу на 2023 рік лист мінсоцполітики виробітки на 130 %,а інші робітники працюють погодинно. Внутрізмінні втрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Відсоток виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність … Continue reading “Штати, робочий час та посадові обов’язки медичної сестри в дошкільному навчальному закладі”