Posted on April 3, 2023Categories amnesty in ukraineTags   Leave a comment on Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Който се отклони от задължение по военната служба чрез симулиране на болест, подправка на документ или по друг измамлив начин, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години. Чл. 376. (1) Който се съпротивлява на началника си или на военно длъжностно лице, изпълняващо задължения по военната служба, се наказва с лишаване от свобода до пет години. 2) Ако престъплението е извършено при обект от особено важно държавно или военно значение наказанието … Continue reading “Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – Официальный сайт Президента Республики Казахстан”