Posted on January 25, 2023Categories Article 51 of the Code of Criminal ProcedureTags   Leave a comment on Таблица стоимости нормо часа

Таблица стоимости нормо часа

Трудові процеси відрізняються один від одного не лише змістом, а й часом Норми тривалості робочого дня на 2023 рік. Якщо порівняльні варіанти відрізняються один від одного тільки обсягами необхідних інвестиційних вкладень та експлуатаційними (поточними) затратами, то найефективніше рішення буде відповідати мінімуму модифікованої суми приведених будівельно-експлуатаційних затрат. 3. Якщо виробництво серійне або одиничне, econo.urin79.com то в якості подільника в вищенаведеної формулі використовується величина Вштк – норма робочого часу на 2023 рік в Україні часу, визначена методом калькулювання при обчисленні собівартості одиниці … Continue reading “Таблица стоимости нормо часа”