Posted on April 3, 2023Categories 255-1 kkuTags 1 Comment on Гаражная амнистия в 2023 году

Гаражная амнистия в 2023 году

3) Когато отделните деяния осъществяват различни състави, продължаваното престъпление се наказва по по-тежкия от тях, като се вземат предвид значението на деянията, извършени при квалифициращи обстоятелства, и на самите квалифициращи обстоятелства за цялостната престъпна дейност. Ако е постановено лишаване от еднакви права, налага се онова от тях, което е за най-дълъг срок. Чл. 23. (1) Ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е извършило няколко отделни престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда … Continue reading “Гаражная амнистия в 2023 году”