Posted on April 3, 2023Categories amnesty 2021 when will it come into forceTags   Leave a comment on Уголовная амнистия в 2023 году стоит ли ждать акта милосердия?

Уголовная амнистия в 2023 году стоит ли ждать акта милосердия?

Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (Загл. Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание. 128 и 129, се наказва за лека телесна повреда с лишаване от свобода до две години или с пробация. Ако в случая на предходната алинея заразените са непълнолетни лица до 16-годишна възраст или са … Continue reading “Уголовная амнистия в 2023 году стоит ли ждать акта милосердия?”