Posted on January 24, 2023Categories standard hours January 2021Tags 1 Comment on Скільки корисно спати людині для здоров’я

Скільки корисно спати людині для здоров’я

Кожна із деталей в процесі обробки на дільниці обробляється на чотирьох операціях. Рух партії в процесі виробництва паралельний, причому до 30% міжопераційного часу йде на час технологічних операцій. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює три, шість та чотири хвилини. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює дві, три і чотири хвилини. Як змінюється тривалість технологічного циклу обробки партії деталей, якщо розмір транспортної партії зменшиться в два рази. Ну якщо вже недосип … Continue reading “Скільки корисно спати людині для здоров’я”

Posted on January 24, 2023Categories norm of working hours 2021Tags 2 Comments on Норми тривалості робочого часу на 2023 рік

Норми тривалості робочого часу на 2023 рік

Тут головне – дотримуватися норми тривалості робочого часу 2023 таблиця скачать тривалості робочого часу. За відсутності встановлення таких умов у локальних актах закладу охорони здоров’я тривалість робочого тижня становить 38 годин 30 хвилин. В такому разі працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. У такому разі норми щодо істотної зміни умов праці не застосовуються. Перехід до колективної праці при машинних та апаратних механізованих і автоматизованих процесах не змінює основного часу роботи машини, … Continue reading “Норми тривалості робочого часу на 2023 рік”