КВЕД для ФОП: як обрати правильний

ФОП повинні бути законними та підтвердженими чеками, актами, договорами тощо. Також ви можете отримувати послуги за договорами ЦПХДоговір цивільно-правового характеру з фізособами, але в загальну кількість працівників їх не включаєте. Проміжне споживання – це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб’єкти для виробничих потреб. Об’єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (далі – суб’єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі. “5” пп. 298.2.3 ПКУ, якщо здійснюють види діяльності заборонені всім ФОП-спрощенцям (наведені нижче). Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А. У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін “галузь” визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності. Усім групам ФОП платникам єдиного податку 1-3 групи заборонені такі види діяльності (п. ФОП на єдиному податку зобов’язані вести і заповнювати Книгу обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп, які не є платниками ПДВ) або Книгу обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ) на підставі її заповнюється звітність.

ФОП 2-ї групи можуть вести книгу обліку доходів у довільній формі в електронному або паперовому форматі з щомісячним відображенням доходів. В додаток до цього, ucraniaweekend.com КВЕД 47.91 передбачає, що товар, web site який купується через Інтернет-магазин, може бути завантажений з Інтернет-сайту (наприклад, текст книги в електронному форматі) або доставлений клієнту. Практика показує, що держреєстратори України неохоче вписують більше п’яти-шести кодів КВЕД. КВЕДи – це спеціальні цифрові позначення (коди), які закріплені у Національному класифікаторі України Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Класифікатор затверджено Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 за №457, посилання на офіційний сайт КВЕД україни 2023 текст додаємо. Крім того, неправильне зазначення назви виду діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 у заяві на застосування спрощеної системи оподаткування може взагалі позбавити підприємця можливості стати єдинником, оскільки не всі види діяльності дозволено здійснювати на спрощеній системі. Переробна промисловість – усі види економічної діяльності, віднесені до секції C “Переробна промисловість”. Оброблення – це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів). Перероблення – це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції.

У фокусі роботи Інтернет-магазинів, КВЕД 47.91 також включає діяльність з роздрібної торгівлі, коли покупець здійснює свій вибір, ґрунтуючись на рекламних оголошеннях, каталогах, інформації веб-сайтів чи будь-якій іншій рекламній продукції, та здійснює замовлення через мережу Інтернет (зазвичай використовуючи спеціальні засоби, розміщені на веб-сайті). Якщо отримаєте оплату від ФОП на ЗС або на рахунок надійде валютний платіж від клієнта із Німеччини чи Польщі за ваші товари – це не порушення правил роботи на 2-й групі. Спеціалізованим вважається той торговий об’єкт, який реалізує товари однієї групи, https://www.biyogi.com/forum/profile/jestinen9651798/ тобто рибу, м’ясо, молочну продукцію тощо. Інтернет-магазин – це форма здійснення електронної комерції (e-commerce), яка дозволяє клієнтам купувати товари через Інтернет, використовуючи сайт Інтернет-магазину. Засоби виробництва – це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД – розділ, https://bogor.stieindragiri.ac.id/%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85-%d1%96-%d0%ba%d0%bc%d1%96%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%85/ група, клас – позначають цифровими кодами. Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки. Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev.

Призначення КВЕДів – повідомити державні органи, зокрема податкову інспекцію, про сферу здійснення підприємницької діяльності. У залежності від характеру підприємницької діяльності, будь-який КВЕД з класифікатору може бути основним або додатковим. Діяльність з продажу товарів через Інтернет-магазин також є специфічною формою здійснення підприємницької діяльності. Інтернет-магазин – не є виключенням із правил. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість. Користуючись терміном “галузь”, треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Щоб розкрити наповнення позиції, треба звернутись до пояснень, починаючи з розділу, оскільки ці пояснення, зазвичай, не повторюються для всіх груп, класів і підкласів, що входять до цього розділу. Процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B “Добувна промисловість та розроблення кар’єрів”, C “Переробна промисловість”, D “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря”, E “Водопостачання; каналізація, поводження з відходами” та F “Будівництво”. Устатковання виробничого призначення – це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень).

Leave a Reply